اعلام آمادگی ۱۷ شرکت داخلی برای جایگزینی در قراردادهای نفتی