دولت با «لابی» جلوی سوال از رئیس جمهور و وزرا را می‌گیرد