از نابینایی و خانه‌نشینی تا فتح اورست در «هزار داستان»