فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس آماده بهره‌برداری است