سکه ۲.۵میلیون تومان شد/ بانک مرکزی وارد بازار می‎شود؟