احتمال نمایش عمومی بازی‌های جام جهانی در محلات قوی است