اتفاق‌نظر در مورد مسکوت ماندن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم