مشکلات ارزی دامن‌گیر حضور هنرمندان ایرانی در رویدادی بین‌المللی شد