بازیگر «شب‌های برره»: وقتی بیکارم از خودم متنفر می‌شوم