ماجراهای دنباله‌دار گزارشگران اعزامی تلویزیون به جام‌جهانی!