کمالوندی: مذاکرات‌ با چینی‌ها درباره اراک ادامه دارد