جریمه حرکت و توقف وسایل نقلیه در پیاده رو‌ها چقدر است؟