در صورت درخواست دولت سوریه، عملیات علیه تروریست‌ها را سازماندهی خواهیم کرد