وزیر اطلاعات: «تلگرام طلایی» متعلق به جمهوری اسلامی است!