وزیر اطلاعات: اخیرا چند تیم تروریستی همراه‌ مهمات دستگیر شده‌اند