بازتاب لغو دیدار دوستانه آرژانتین و رژیم صهیونیستی در فضای مجازی + تصاویر