تصادف خودرو تویوتا با گاردیل در اتوبان چمران و مرگ جوان 25 ساله