اولین واکنش فتاح به حاشیه‌سازی درباره افطاری در غزه