هزینه چند میلیارد دلاری کمبود خواب برای کشورهای مختلف