تصاویر | سفره افطاری شهروندان در زیباترین بلوار تهران