توضیح باشگاه استقلال درباره امضای شبانه قرارداد بازیکنان