هشدار فدراسیون کوهنوردی: از رفتن به ارتفاعات اجتناب کنید