تروریست‌ها ۱۲ نفر از اعضای یک خانواده عراقی را به قتل رساندند