اعلام محدودیت‌های تردد و توقف در مراسم ارتحال امام خمینی