دعوت از مردم برای حضور گسترده در برنامه های سالروز ارتحال امام ‌(ره)