ادعای آقای بازیگر: نقشم را جهانبخش سلطانی بازی می‌کند!