وزیری که ویلای ۱۵۰۰متری دارد، با برجام هم درد مستأجر را درک نمی‎کند