«ماه عسل» سراغ سوژه‌های اصلی جامعه نمی‌رود/ مدیریت پرایدی!