برتری ایران مقابل شاگردان ولاسکو در ماراتنی نفس‌گیر