"غالب لقمان" سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن گفت که از امروز به بعد ابوظبی امن نخواهد بود و این شهر در تیررس موشک های یمن قرار خواهد داشت.

به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری یمن، وی که با خبرگزاری سبا صحبت می کرد از سرمایه گذاران در دوبی و ابوظبی خواست تا این صحبت ها را جدی بگیرند.

سخنگوی ارتش یمن تاکید کرد که اقدام امارات در تشدید جنگ در ساخل غربی یمن با پاسخی قدرتمندتر و غیر قابل پیش بینی از سوی ارتش و کمیته های مردمی مواجه خواهد شد.

وی درباره درگیری ها در ساحل غربی گفت که ارتش و کمیته های مردمی توانستند بخش عمده ای از مناطقی که طی روزهای اخیر توسط اشغالگران گرفته شده بود را بازپس بگیرند.