بزرگترین پالایشگاه هند خرید نفت ایران را متوقف می‌کند