سلیمی‌نمین: لاریجانی ظرفیت ارشمندی برای اصولگرایان است