آیا عوامل بیماری‌زای موجود در استخر با مواد ضدعفونی‌کننده از بین می‌روند؟