فرمانده آمریکایی: طالبان و دولت افغانستان در حال گفت‌وگوی سری هستند