آتش گرفتن پژو ۲۰۶ که در حیاط خانه پارک شده بود + تصاویر