حماس: سران آمریکا از خود صهیونیست‌ها هم صهیونیست‌ترند