تصاویر/ توزیع ۱۰۰۰ سری جهیزیه اهدایی رهبر انقلاب در زاهدان