دولت بطحائی را مامور پیگیری حادثه تعرض به دانش‌آموزان کرد