آیا بازیگران خارج از کشور می‌توانند به ایران بازگردند؟/ پاسخ سخنگوی قوه قضاییه