روایت عجیب پسر نابغه‌ای که همه گمان می‌کردند عقب‌مانده ذهنی است!