پاداش نجومی برزیلی‌ها در صورت قهرمانی در جام جهانی