کی‌روش: جدایی‌ام از تیم ملی تاثیر منفی روی بازیکنان ندارد