فیلم/ دعوای لفظی مدیر آمدنیوز با یک ضد انقلاب تجزیه طلب در برنامه زنده