میانگین نرخ دلار برای خرید مواداولیه تولید چقدر است؟