دستگیری ۳ نفر از عوامل اصلی تهیه و توزیع کتاب‌های ضاله