جزئیات جلسه وزیر راه و شهرسازی با راننده‌های کامیون