روحانی: اروپایی‌ها می‌گویند که ما برجام را انتخاب می‌کنیم