انتقاد بزرگان نفتی از تاثیر تحریم‌های آمریکا بر قیمت‌ها