فرماندار تهران: نیاز به جایگزینی ۶ هزار اتوبوس وجود دارد