حداکثر شهریه مجاز دبیرستان در تهران: ۱۰ میلیون تومان